RAZSTAVA O FRANCETU PREŠERNU

Tretješolci so na šolskem hodniku pripravili razstavo ŽIVLJENJE FRANCETA PREŠERNA V RISBI.

Ker se po hodnikih ne morete sprehoditi, vam jo pošljemo preko časopiska.

France Prešeren je naš največji pesnik.

Nina: France Prešeren
PIA: Prešernova rojstna hiša v Vrbi

France Prešeren se je rodil 3. decembra 1800 v Vrbi.

Tine: Osnovna šola v Ribnici

Osnovno šolo je obiskoval v Ribnici. Bil je odličen učenec. Vpisali so ga v zlato knjigo odličnjakov.

Sergej: Ljubljana

Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani. Danes je v Ljubljani, na Tromostovju, njegov spomenik.

Lea: Dunajska univerza

Študiral je na Dunaju. Postal je doktor prava.

Pia: Matija Čop

Njegov najboljši prijatelj je bil Matija Čop. Utonil je v reki Savi.

France Prešeren je v njegov spomin napisal Krst pri Savici.

Pia: julija Primic

Zaljubil se je v Julijo Primic. Ljubezni mu ni vračala. Zaradi neuslišane ljubezni je napisal čudovite pesmi.

Barbara: Ana Jelovšek

Poročil se je z Ano Jelovšek.

Tara: Doktor Fig v Kranju

Živel je v Kranju, kjer je imel svojo odvetniško pisarno. Otrokom je dajal fige. Klicali so ga Doktor fig.

Lara: Prešernov grob

Umrl je 8.februarja 1849. Pokopan je v Kranju. Kranj je PREŠERNOVO MESTO .

POSKUSI ODGOVRITI NA TRI VPRAŠANJA:

  • Katere pomebne ženske iz pesnikovega življenja NI na risbi na naši razstavi?
  • V katerih krajih se je pesnik šolal, da je prišel do svojega poklica?
  • Razišči, zakaj je Kranj PREŠERNOVO MESTO.

Fotografije in besedilo: Janka Bergel Pogačnik