VZGOJA ZA ZDRAVJE

Gospa Alenka Tomšič nam je pri vzgoji za zdravje svetovala, kako ravnati pri nesrečah in nas naučila pravilnega povijanja.

Besedilo in fotografije: Metka Urh