4. RAZRED- KULTURNI DAN

Četrtošolci so obiskali SNG Opera in balet Ljubljana ter si ogledali duhovito baletno predstavo Picko in Packo.

Fotografije: Urška Ambrožič