TEHNIŠKI DAN 5. RAZRED – TRŽIČ

Dirna dirna konja,

v Kranja po kostanja,

v Loko po moko,

v Trž’č pa po meš’č.

V sredo, 6. 4., smo petošolci preživeli res zanimiv dan na Kurnikovi domačiji in v Tržiškem muzeju.

Besedilo in fotografije: Metka Urh