1., 2. IN 3. RAZRED: OBISK POLICISTA

V ponedeljek, 26. 9., sta našo šolo obiskala policistka in policist. Z učenci sta se pogovarjala predvsem o varnosti v cestnem prometu. Izvedla sta tudi vajo o varnem prečkanju ceste in hoji po cesti.