POLETI S KNJIGO #3

V četrtek, 11. aprila, smo učenci podružnične šole Ljubno skupaj z učiteljicami izvedli projektno popoldne Poleti s knjigo #3, ki je bilo posvečeno pesnici in učiteljici Vidi Jeraj, ki je nekaj časa poučevala tudi v Ljubnem.

Na dogodek smo se pripravljali kar precej časa. Učenci 1., 4. in 5. razreda so pod vodstvom slikarja Nikolaja Mašuka ilustrirali pesmi Vide Jeraj in pripravili razstavo.

Učenci 4. in 5. razreda so naslikali portrete Vide Jeraj.

Učenci 3. razreda so z besedo in fotografijami prikazali zgodovino Ljubna.

Na popoldanski predstavi so nastopili vsi učenci naše šole s petjem, plesom, dramatizacijo. Intervjujali so tudi go. Ano Hlebanja, ki je o Vidi Jeraj napisala svoje diplomsko delo.

Učenci 5. razreda so predstavili življenje Vide Jeraj.

Učenci 4. razreda so zaigrali prizor iz življenja učiteljice Vide Jeraj, zraven so vpletli njene pesmi.

Učenca Primož in Dino sta postavila nekaj vprašanj Ani Hlebanja, ki je napisala diplomsko delo o Vidi Jeraj.

Šolski pevski zbor je zapel dve uglasbeni pesmi Vide Jeraj.

Učenci 1. razreda so dramatizirali njeno pesem Direndaj.

Učenci 2. razreda so zaplesali na uglasbeno pesem Vide Jeraj.

Učenci 3. razreda so zaplesali slovenske ljudske plese.

Učenki Marnie in Ema sta predstavili recitaciji, ki sta jih pripravili za recitatorsko tekmovanje.

Na koncu so se učenci zahvalili gospe Metki Pohar in njeni sestri za idejo našega letošnjega projekta; gospe Ani Hlebanja za intervju ter gospe Mateji Divjak za pripravo frizur za nastope.

Po prireditvi so učenci povabili starše na ogled razstave in pogostitev, pripravili pa so tudi menjalnico knjig in dve delavnici ustvarjalnega pisanja.

Ko so starši odšli, je sledila igra na igrišču, palačinkasta večerja, nato pa priprava na spanje. Pred spanjem smo še malo brali, ob devetih pa nas je gospa Nina Zupan s terapevtskimi glasbili popeljala v svet sanj.