UČENCI KOT UČITELJI ŠPORTA

V 4. in 5. razredu je mnogo učencev, ki se ukvarjajo z različnimi športi. V sodelovanju z učiteljico so pripravili in samostojno vodili celotne učne ure športa ter pri tem bili zelo uspešni. Bravo!

Sergej – hokej

Leja, Daša, Gaja – hip hop

Tine in Lara – judo

Tine – košarka

Gaja in Lana – atletika

Besedilo in fotografije: Anja Ržišnik Martinec